สวนสนุกวิทยาศาสตร์

Monthly Archives: May 2014

เคยไหม…

หลงๆลืมๆ

คิดช้า

นึกไม่ออกว่าตัวเองจะทำอะไร

ถ้าเคย….แสดงว่าคุณกำลังเสี่ยงต่อภาวะ  โรคความจำสั้น

ก่อนจะเป็นเช่นนั้น เรามาบริหารสมองก่อนจะไม่มีสมองให้บริหารกันดีกว่าไหมคะ

Advertisements

ชุดกิจกรรมการสังเกต

ความหมาย

ทักษะการสังเกต หมายถึงกระบวนการหรือความสามารถ  ในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน เพื่อหาข้อมูลหรือรายละเอียด             ของสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไป

ประสาทสัมผัสที่ใช้ในการสังเกต 

1. ประสาทตา สังเกตได้โดยการดู

2. ประสาทหู สังเกตโดยการฟัง

3. ประสาทจมูก สังเกตโดยการดมกลิ่น

4. ประสาทลิ้น สังเกตโดยการชิมรส

5. ประสาทผิวกาย สังเกตได้โดยการสัมผัส

Continue reading