ชุดกิจกรรมการสังเกต

ความหมาย

ทักษะการสังเกต หมายถึงกระบวนการหรือความสามารถ  ในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน เพื่อหาข้อมูลหรือรายละเอียด             ของสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไป

ประสาทสัมผัสที่ใช้ในการสังเกต 

1. ประสาทตา สังเกตได้โดยการดู

2. ประสาทหู สังเกตโดยการฟัง

3. ประสาทจมูก สังเกตโดยการดมกลิ่น

4. ประสาทลิ้น สังเกตโดยการชิมรส

5. ประสาทผิวกาย สังเกตได้โดยการสัมผัส

ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต

1.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือตา หู จมูก ลิ้น ในการสังเกตวัตถุนั้น ๆ เช่น

–  ปากกาสีเขียว ( ตา )

–  ดอกไม้ชนิดนี้กลิ่นฉุน ( จมูก )

–  สบู่เมื่อจับแล้วลื่น( ผิวกาย ) เป็นต้น

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยอ้างอิง  หน่วยการวัด เช่น

–  วัตถุชิ้นนี้หนักประมาณ 10 กรัม

–  ดินสอแท่งนี้ยาวกว่าดินสอแท่งนั้น

–  คาดคะเนด้วยกายสัมผัสว่า น้ำในแก้วนี้มีอุณหภูมิประมาณ 40C

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  เป็นข้อมูลที่ได้จากผลการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเมื่อกระทำด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  การให้ความร้อน การบีบ การนำไป              แช่น้ำ  เมื่อนำเทียนไขไปให้ความร้อนเทียนไขจะละลาย  เป็นต้น

Advertisements