นักเรียน ม2/10 ทุกคน ตามที่นักเรียนร้องขอครูที่ปรึกษาวิจัยมานั้น

ครูพิจารณาแล้วและได้ประกาศรายชื่อครูที่ปรึกษาวิจัย  โดย

ครูที่ปรึกษาหลัก  ครูณัฐกฤตา  ศิริกิจ

ครูที่ปรึกษาร่วม  ตามประกาศรายชื่อครูที่ปรึกษางานวิจัย

Advertisements